Gleba filarem rolnictwa zrównoważonego

Produkcja pszenicy, buraków, trawy, winogron lub warzyw, aby żywić ludzi lub zwierzęta jest ostatecznie tylko jednym ze sposobów wykorzystania gleby. Fundamenty pozostają takie same: umożliwienie każdej uprawianej roślinie, niezależnie od gatunku, aby się ukorzeniła i pobierała z gleby wystarczającą ilość składników niezbędnych do wykaznia jej pełnego potencjału genetycznego. Jednym z zadań rolnika jest postępowanie w taki sposób, aby uprawiana gleba była miejscem sprzyjającym dla rozwoju upraw bez konieczności narzucania sobie ograniczeń. 

GLEBA: ZŁOŻONY PRODUKT I SCENA WIELU REAKCJI

Gleba jest złożonym tworem, powstałym, z jednej strony, w wyniku przekształcenia skały macierzystej pod wpływem klimatu, wody, korzeni i mikroorganizmów, a z drugiej strony w wyniku rozkładu substancji organicznej, która trafia na jej powierzchnię. Skała zmienia się stopniowo w piaski, iły i gliny, które łączą się z cząsteczkami próchnicy, powstałymi w wyniku transformacji biologicznej obumarłych roślin i zwierząt.

 

Pédogénèse

 

W Europie powstaje średnio około 1 tona gleby na hektar w ciągu roku. Oznacza to, że organizmy glebowe uczestniczą w tym procesie od pierwszych stadiów formowania gleby. Ale ich działanie nie kończy się w tym miejscu! 

Jak wszystkie złożone organizmy,  gleba stanowi scenę licznych reakcji, w których uczestniczą minerały, woda, gazy, enzymy w ramach cyklów biochemicznych o witalnym znaczeniu dla odżywiania roślin i trwałości gleby.

W Europie powstaje średnio około 1 tona gleby na hektar w ciągu roku.

Cykl węgla, azotu, fosforu i innych pierwiastków  odbywa się za pośrednictwem wszystkich populacji organizmów żyjących w glebie, występujących w niej od milionów lat i dobranych przez naturę ze względu na pełnione przez nie funkcje i zdolności przystosowawcze.

GLEBA: ŻYWE ŚRODOWISKO

Gleba reaguje na wszystkie czynniki środowiskowe, które mogą oddziaływać korzystnie na rozwój jej żyzności lub przeciwnie, działać szkodliwie na jej funkcjonowanie i stwarzać zagrożenie dla jej zdolności do produkcji oraz jej przyszłości.

Dynamique d'évolution des sols

Według Dominique'a Arrouays, dyrektora jednostki Infosol INRA w Orleanie: "Im intensywniejsze i bardziej wyspecjalizowane jest rolnictwo, tym mniej mikroorganizmów jest w glebie."

Kilka objawów sygnalizujących nieprawidłowe funkcjonowanie gleby:

 • procesy erozji (hydrologicznej lub wiatrowej),
 • ugniecenie,
 • niedotlenienie,
 • zakwaszenie,
 • blokada składników mineralnych,
 • spowolnienie rozkładu składników organicznych,
 • utrata biomasy…

Płodozmian, sprzęt rolniczy, uprawa gleby, nawożenie organiczne, produkty fitosanitarne i nawozy działają na sferę biologiczną.Oznacza to, że wybory dokonane przez rolnika i jego działania będą wpływać na funkcjonowanie gleby i przyszłość jego kapitału. 

GLEBA: ŚWIATEŁKO W TUNELU

Odkrycia naukowe stopniowo pozwalają nam poznać to mało zbadane środowisko.

Technologie biologii molekularnej pozwalają dzisiaj zrozumieć liczne interakcje zachodzące między różnymi składnikami gleby. Rozwój mikrobiologii dostarcza dodatkowej wiedzy na temat relacji między rośliną a jej ryzosferą.

 

Exemple de composition d'un sol

ŻYZNOŚĆ GLEBY

Żyzność gleby określa się obecnie nie tylko na podstawie jej bogactwa w składniki odżywcze wykorzystywane przez rośliny, ale również z bardziej ogólnej perspektywy,  uwzględniającej charakterystykę fizyczną, chemiczną i biologiczną  środowiska.

W 1 gramie gleby znajduje się:

 • 1 milion żywych organizmów
 • Kilka tysięcy gatunków

Te miliony organizmów pełnią funkcje witalne:

 • Przetwarzanie substancji organicznych (mineralizacja, humifikacja)
 • Obieg pierwiastków (azot, fosfor, węgiel itd.)
 • Symbioza odżywcza z rośliną (ryzosfera, mikoryzy itd.)
 • Ochrona mikrobiologiczna w przypadku napotkania czynników patogenicznychs
 • ...

Czy można myśleć o rolnictwie zrównoważonym, zachowując jednocześnie stosowanie nawozów lepiej lub gorzej przyswajanych przez roślinę, energochłonnych, bez troski o to, że gleba skrywa środki o wiele skuteczniejsze i tańsze, pozwalające uzyskać te same funkcje z poszanowaniem środowiska?

"Im intensywniejsze i bardziej wyspecjalizowane jest rolnictwo, tym mniej mikroorganizmów jest w glebie."

Aby pogodzić wydajne rolnictwo z rolnictwem szanującym środowisko, należy  wykorzystywać elementy obecne w ekosystemach  a nie pozbywać się ich.

Poprawa żyzności gleby i nawożenia upraw z wykorzystaniem rozwiązań PRP Technologies

Oryginalność podejścia PRP Technologies do poprawy żyzności gleby i dostarczania składników odżywczych uprawom polega na wykorzystaniu naturalnych mechanizmów funkcjonowania gleby i rośliny i potęgowania ich, aby odpowiedzieć na dużne potrzeby produkcji rolnej ze zminimalizowanym oddziaływaniem na środowisko. Rozwiązania PRP Technologies uczestniczą w rozwoju rolnictwa zrównoważonego.