Technologia Mineral Inducer Proces

PRP Technologies stosuje metodę MIP (Mineral Inducer Process), aby odtwarzać witalne funkcje gleby i umożliwiać zrównoważone zarządzanie żyznością z poszanowaniem środowiska.

PODSTAWY METODY MINERAL INDUCER PROCES

MIP Mineral Inducer process

Technologia MIP polega na:

  • doborze  odpowiednich składników mineralnych,
  • i opracowaniu  odpowiednich mieszanek dostosowanych do poszukiwanych reakcji biologicznych.

Dlaczego stosuje się specyficzne mikroelementy?

Zasada ogólna działania MIP polega na dostarczeniu specyficznych składników mineralnych dobranych ze względu na ich właściwości aktywacji metabolizmu biologicznego.

Mikroelementy mają różne właściwości biologiczne , ponieważ pełnią rolę koenzymów w licznych reakcjach biologicznych zachodzących w komórce. Mikroorganizmy i rośliny mają niewielkie zapotrzebowanie na te składniki, które nie wpływają na powstawanie biomasy, ale uczestniczą one w procesach katalitycznych enzymów, to znaczy w samym centrum zachodzenia reakcji.

Składniki mineralne formuł MIP dobiera się i formułuje zależnie od wymagań (stosunek składników, stopień redoksu, sourcingu itd.) i określonych celów (stymulacja różnych reakcji enzymatycznych). 

Umiejętność tworzenia formuły to wiedza PRP Technologies.

Na bazie podstawowej zasady metody MIP, PRP Technologies rozróżnia 3 substancje czynne dostosowane do różnych celów i zależnie od terenu działania.

 

SUBSTANCJA CZYNNA MIP SOIL

MIP soil

Substancja czynna MIP soil:

  • stymuluje populacje mikroorganizmów  glebowych,
  • stymuluje aktywność enzymatyczną uczestniczącą w  rozkładzie substancji organicznej  (glukozydazy, ksylozydazy itd.),
  • sprzyja tworzeniu właściwej  struktury  gleby.

 Poznaj naszą gamę stymulatorów gleby wykorzystujących substancję czynną MIP soil.

 

 SUBSTANCJA CZYNNA MIP RHIZO

MIP rhizo

 

Substancja czynna MIP rhizo:

  • stymuluje populacje mikroorganizmów  ryzosfery,
  • stymuluje aktywność enzymatyczną uczestniczącą w rozpuszczaniu składników mineralnych (fosfataza itd.),
  • aktywuje rozwój  układu korzeniowego.

Poznaj naszą gamę biostymulatorów układu korzeniowego wykorzystujących substancję czynną MIP rhizo.

 

  

SUBSTANCJA CZYNNA MIP PLANT

MIP plant

 

Substancja czynna MIP plant:

  • stymuluje produkcję sygnałów w komórce roślinnej,
  • wpływa na rozwój procesów fotosyntezy  rośliny.

  Poznaj naszą gamę biostymulatorów dolistnych wykorzystujących substancję czynną MIP plant.

 

 

Te różne substancje czynne stanowią  bazę gamy rozwiązań dla gleby i upraw  oferowanych przez PRP Technologies.