Nasze produkty

Biostymulanty dla upraw

Biostymulatory dolistne i doglebowe poprawiają działanie ryzosfery i części nadziemnej, optymalizują pobieranie składników odżywczych przez roślinę i wpływają pozytywnie na czynniki oddziałujące na wysokość plonu.

Biostymulatory dolistne agrOptim SUNSET i agrOptim ZENITH zawierają dodatek MIP plant z zezwoleniem ...
Gama explOrer oferuje opatentowane startery biostymulujące do stosowania punktowego w czasie siewu. ...
Formuły primeO to kombinacja aktywatora biomasy mikrobiologicznej (posiada zezwolenie na wprowadzeni...

Glebę

Regularne stosowanie stymulatorów gleby poprawia właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne pól i sprzyja powstawaniu dobrej struktury gleby i produkcji próchnicy.

neOsol jest aktywatorem gleby w postaci skoncentrowanego granulatu najwyższej jakości. Dzięki obec...

Gama activ'Z dla hodowli

Rozwiązania activ'Z sprzyjają tworzeniu wysokojakościowego środowiska życia zwierząt i poprawiają jakość uzyskiwanego nawozu naturalnego, aby maksymalizować rentowność gospodarstwa.

Z’dry to proszek osuszający i asenizujący na bazie naturalnych absorbentów i specyficznych zwią...
Z’fix jest niepylącym się granulatem przeznaczonym do kontroli przemian zachodzących w gnojowicy...