PRP EBV


PRP EBV jest roztworem mineralnym o działaniu stymulującym procesy fizjologiczne, stosowanym do oprysku roślin.

PRP EBV oddziaływuje na roślinę za pośrednictwem jej części nadziemnych. Wzbogacenie rośliny w związki mineralne sprzyja lepszemu funkcjonowaniu wszystkich jej komórek. Zwiększenie stanu redoks rośliny, bezpośrednio uwarunkowane dostarczeniem związków mineralnych z PRP EBV, umożliwia walkę ze stresami oksydacyjnymi.

Uprawa charakteryzuje się bardziej regularnym cyklem rozwojowym, zachowując w sposób optymalny swój potencjał produkcyjny.

 

PRP EBV UMOŻLIWIA ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI ROŚLIN NA RÓŻNE CZYNNIKI STRESOWE :

FIZYCZNE CHEMICZNE BIOLOGICZNE POGODOWE
Uszkodzenia mechaniczne Herbicydy Wyczerpanie zapasów nasienia Grad
Zbita gleba Regulatory wzrostu Zapylanie Chłód
Procesy glejowacenia Fungicydy Wypełnianie ziarna Upał
    Ataki patogenów Nadmiar wody

Proces / Korzysci