Aktualności i prasa

Nowości ?

28/12/2016

Nowy patent PRP Technologies

PRP Technologies ma już 6 patentów międzynarodowych na procesy i stosowanie tych produktów i potwierdza...

28/12/2016

Film: sposób działania i korzyści wynikające ze stosowan...

Gama explOrer obejmuje opatentowane startery biostymulujące do ...

28/12/2016

PRP technologies uzyskuje zezwolenia, od ANSES, na wprowadze...

We wrześniu 2015 roku, ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) wystawiła zezwolenie na...

PRP Technologies i rolnictwo zrównoważone

Ponieważ rolnictwo stanowi jeden z głównych składników budujących przyszłość ludzkości, musimy zadbać o jego trwałość

Rolnictwo tworzy nie tylko produkty spożywcze i miejsca pracy, ale również stanowi fundamentalny element walki z ocieplaniem klimatu dzięki zdolności do wychwytywania i wiązania węgla. Oprócz tego wszystkiego, rolnictwo kreuje i utrzymuje krajobraz.

Ponieważ rolnictwo ma witalne znaczenie dla ludzkości, musimy zadbać o jego trwałość, aby kontynuować zaspokajanie rosnących potrzeb związanych z produkcją żywności. W tym celu musimy chronić środowisko, ponieważ środowisko i naturalne cykle stanowią esencję rolnictwa.

W PRP Technologies wierzymy, że istnieje możliwość połączenia produktywności i zrównoważenia poprzez właściwe wykorzystanie wiedzy naukowej  o życiu i inżynierii ekologicznej.

Ponieważ rolnictwo stanowi jeden z głównych składników budujących przyszłość ludzkości, musi przynosić korzyść rolnikow

Rentowność produkcji rolnej jest niezbędna dla funkcjonowania rolników w przyszłości.

Należy dokładać starań w obszarze wzrostu produktu ekonomicznego (plony i jakość x cena sprzedaży) i skuteczności wykorzystywanych środków (plon / ilość środków). W tym celu należy optymalizować procesy naturalne, aby znacznie zmniejszać wykorzystanie nawozów, produktów fitosanitarnych, paliwa i wody do nawadniania.

W PRP Technologies opracowujemy narzędzia pozwalające zintensyfikować naturalne mechanizmy występujące w pobieraniu substancji odżywczych przez rośliny, aby zwiększyć skuteczność działania nawozów i stosunek plonu do ilości wykorzystywanych środków.

Ponieważ rolnictwo stanowi jeden z głównych składników budujących przyszłość ludzkości, PRP Technologies dostarcza rolnikom trwałych rozwiązań

Jako pionier w opracowywaniu biostymulatorów dla upraw wielkopolowych w latach 70-tych, firma PRP Technologies niestrudzenie umieszczała glebę jako centralny element aktu produkcji.

Odtworzenie jej funkcji witalnych to kredo firmy PRP Technologies, która opracowuje swoje produkty tak, aby rolnicy mogli bezproblemowo i skutecznie zarządzać w sposób zrównoważony i produktywny zasobami naturalnymi.

W naszych działaniach wspierają nas nasi partnerzy