Informacja prawna

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

PRP Technologies prowadzi niniejszą stronę internetową w celu dostarczenia informacji swoim użytkownikom. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystania, do celów handlowych, prezentowanych na stronie danuych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PRP Technologies. Na tej stronie zamieszczono szczegółowe warunki obowiązujące każdą osobę odwiedzającą tę stronę. Przeglądanie strony oznacza akceptację i bezwarunkowe przestrzeganie postanowień tego dokumentu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OGRANICZENIA GWARANCJI

a) PRP Technologies dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność wszystkich informacji dostarczonych na stronie. Mimo staranności w doborze informacji zamieszczonych na tej stronie, istnieje możliwość, że na stronie znajdą się błędy, niedokładne informacje lub pominięcia. Firma PRP Technologies nie ponosi żadnej odpowiedzialności umownej z tytułu ewentualnych jednorazowych i nieoczekiwanych błędów, które mogą wystąpić na stronie. Z drugie strony, informacje opublikowane na tej stronie mogą ulec zmianie i aktualizacji bez powiadomienia.

b) PRP Technologies nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub niematerialne, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od przyczyny (włącznie z tymi, które mogą być spowodowane przez ewentualne rozprzestrzenianie się wirusów lub oszustwa komputerowe) lub za konsekwencje wynikające z przeglądania tej strony, jej używania, wykorzystania informacji, które zawiera lub z tytułu braku dostępu do strony, z wyjątkiem szkód bezpośrednich spowodowanych umyślnym działaniem lub wynikających z bezpośredniej winy PRP Technologies.

c) Dodatkowo, PRP Technologies nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści odnośników hipertekstowych umieszczonych na stronie w celu uzupełnienia informacji; jak również z tytułu zawartości innych stron zewnętrznych wskazujących stronę za pomocą odnośników hipertekstowych, ponieważ firma PRP Technologies nie ma żadnej nad nimi kontroli i strony te działają całkowicie niezależnie. Każdy użytkownik strony i odnośników hipertekstowych musi zapewnić sobie ochronę przed wirusami, które mogą zainstalować się w czasie przeglądania strony lub stron dostępnych z niniejszej strony za pomocą odnośników hipertekstowych. Firma PRP Technologies nie gwarantuje, że serwer, na którym opublikowano stronę jest pozbawiony wirusów lub że nie wystąpi problem techniczny, który może spowodować uszkodzenie podzespołów komputera użytkownika lub danych na nim przechowywanych. W każdej sytuacji, firma PRP Technologies lub jej podwykonawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane połączeniem z tą stroną.

COPYRIGHT

a) Całość tej strony internetowej, sposób prezentacji i każdy z elementów, w tym logo, grafiki, fotografie, mapy, filmy, dźwięki itd. przedstawionych na stronie są chronione przez francuskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność PRP Technologies.

b) Nie udziela się nikomu żadnej licencji, ani innych praw niż prawo do przeglądania „strony” z tytułu praw własności intelektualnej. Reprodukcja dokumentów prezentowanych na stronie jest dozwolona wyłącznie w celach informacyjnych do użytku osobistego i prywatnego; jakakolwiek reprodukcja lub wykorzystanie kopii do innych celów jest zabronione.

c) Wykorzystanie dokumentów: wszystkie informacje, obrazy, filmy, kampanie reklamowe itd. są chronione w sposób opisany powyżej. Te dzieła są objęte prawami osób trzecich (np.: fotografowie, modelki, ilustratorzy, reżyserzy itd.), które stanowią przedmiot praw autorskich wynegocjowanych za obopólną zgodą. W związku z tym wszelkie prawa do reprodukcji, prezentacji i publikacji publicznej, w tym dokumentów do pobrania stanowiących twórczość (plakaty, prasa, filmy itd.) są zastrzeżone w tym konkretnym kontekście.

Nie zezwala się na żadne wykorzystane w celach handlowych i obowiązują postanowienia zawartew puntach a) b) c) niniejszego paragrafu. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych postanowień i zakazów stanowi naruszenie prawa, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

DANE OSOBOWE

Każda osoba odwiedzająca stronę, która dostarcza informacji osobistych firmie PRP Technologies przekazuje PRP Technologies wszystkie prawa zbywalne dotyczące tych danych i zezwala PRP Technologies na ich wykorzystanie. Informacje dostarczone przez odwiedzających, na ich odpowiedzialność, są uznawane za niepoufne, muszą być dokładne, zgodne z prawem i nie mogą naruszać interesów osób trzecich. PRP Technologies zobowiązuje się nie przekazywać zgromadzonych informacji osobom trzecim do celów handlowych.

Odwiedzający mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do wglądu, zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, które ich dotyczą (art. 34 ustawy „Informatyka i swobody” z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Aby skorzystać z tego prawa, należy pisać:

- na adres pocztowy: PRP Technologies - BP46 - 33 Avenue du Maine - 75755 Paris Cedex 15 - Francja

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Aby w pełni skorzystać z wszystkich funkcji strony internetowej PRP Technologies, należy korzystać z przeglądarki Internet explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera (oprogramowanie darmowe).

Niektóre strony zawierają:

Dokumenty PDF: do wyświetlenia tych dokumentów należy używać oprogramowania Acrobat Reader (pobierz Acrobat Reader (program darmowy)

Animacje flash: do ich wyświetlania wymagana jest instalacja plug-in Flash 16.0.

ZDJĘCIA

WYDAWCA :

PRP Technologies SAS
BP46 - 33 Avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15 - Francja

SIRET 87718057000252
Kapitał zakładowy 648 000 €
Tel : +33 (0)1 56 54 28 40

PROJEKT I REALIZACJA 

Yellowcake concepts
149, rue Pierre Sémard
29200 Brest
tél. : + 33 (0)2 98 49 02 53
fax : + 33 (0)2 98 49 44 27
Strona internetowa : www.yellowcake.net

HOSTING

Yellowcake concepts
149, rue Pierre Sémard
29200 Brest
tél. : + 33 (0)2 98 49 02 53
fax : + 33 (0)2 98 49 44 27
Strona internetowa : www.yellowcake.net