Nasze zobowiązania

Umieszczenie nauk przyrodniczych i inżynierii ekologicznej w sercu produkcji rolnej to droga przyszłości, która pozwoli rolnictwu XXI wieku podejmować nowe wyzwania w dziedzinie produktów spożywczych, klimatu, energii i środowiska. To przyczyna zaangażowania PRP Technologies we współpracę na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa.  

 SILNE ZAANGAŻOWANIE W ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

IAD Institut de l'Agriculture Durable

PRP Technologies jest członkiem założycielem Instytutu Rolnictwa Zrównoważonego (IAD).

IAD to instytut złożony z rolników, dystrybutorów, przedstawicieli przemysłu rolnego i stowarzyszeń, skupionych wokół idei zrównoważonego rozwoju.

 

AEI Association internationale pour une agriculture écologiquement intensive

 

PRP Technologies jest partnerem stowarzyszenia  AEI „Rolnictwo intensywnie ekologicznie”.

AEI jest platformąn wymiany poglądów, której celem jest uczestniczenie w budowaniu rolnictwa francuskiego (i światowego), zdolnego zaspokoić wciąż wzrastające potrzeby produkcyjne i pozostającego jednocześnie w zgodzie ze zdrowiem człowiek i równowagą ekosystemów.

 

 

 

ZAANGAŻOWANIE W TWORZENIE SEKTORA BIOSTYMULATORÓW

EBIC European Biostimulants Industry Council

PRP Technologies jest członkiem EBIC, European Biostimulants Industry Council.

EBIC, zrzeszający około 50-ciu europejskich producentów biostymulatorów, pracuje, nad stworzeniem przepisów określających zasady handlu tego typu produktami na skalę europejską.

 

INNOWACYJNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA, ABY STWORZYĆ ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI…

ULVANS

PRP Technologies należy do konsorcjum ULVANS, zrzeszającego 5 MSP z bretanii, którego celem jest stworzenie branży waloryzującej eksploatację alg.