Nieuws en pers

Wat is er nieuw?

09/06/2017

Interventie in het institut de Gentech

Op 1 februari 2017 heeft Françoise Boiffard, marktverantwoordelijke van PRP Technologies, een praktijkles gegeven in het Institut de Gentech (59) voor bijna 200 leerlingen om de...

09/06/2017

Bruno Daridon wordt voorzitter van de landbouwcommissie van ...

Het EBIC (European Biostimulants Industry Council), dat een vijftigtal Europese producenten van biostimulerende middelen groepeert, is sinds 3 jaar bezig met het creëren van een reglementair kader voor de vermarkting van deze producten op Europees niveau.

09/06/2017

Grasland: Hoe duurzaamheid en productiviteit combineren?

Op woensdag 10 mei 2017 deed PRP Technologies een beroep op Bruno Osson, deskundige in voedergewassen bij de...

PRP Technologies en landbouw ecologie

Landbouw is onontbeerlijk voor de toekomst van de mensheid. De landbouw van de toekomst moet echter een duurzame landbouw zijn.

Landbouw creëert niet enkel voedsel en werkgelegenheid, maar is ook cruciaal bij de strijd tegen de klimaatverandering door de opname en opslag van koolstof. Bovendien vormen en onderhouden landbouwers het landschap.

Een duurzame landbouw kan ervoor zorgen dat tegemoet kan worden gekomen aan de steeds toenemende vraag naar voedsel. Het milieu en de natuurlijke kringlopen zijn essentieel voor de landbouw en moeten daarom worden beschermd.

Bij PRP Technologies geloven we vast dat het mogelijk is productiviteit en duurzaamheid te combineren door het oordeelkundig gebruik van levenswetenschappen en ecologische technologie.

Landbouw is essentieel voor de toekomst van de mensheid. Daarom is het cruciaal om de levensvatbaarheid van landbouwbedrijven te garanderen.

De landbouwproductie moet voldoende winstgevend zijn om er voor te zorgen dat er ook morgen nog mensen het land willen bewerken.

Er moeten dus inspanningen geleverd worden voor het verhogen van de economische productie (Opbrengst & Kwaliteit x Verkoopprijs) en de efficiëntie van de productiemiddelen (Opbrengst/Hoeveelheid productiemiddelen). Door de natuurlijke processen te optimaliseren kan het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en irrigatiewater aanzienlijk worden verminderd.

PRP Technologies ontwikkelt hulpmiddelen die de natuurlijke voedingsmechanismen van de plant versterken met als gevolg een efficiënter gebruik van meststoffen en een betere verhouding Opbrengst/Hoeveelheid grondstoffen.

Omdat landbouw essentieel is voor de toekomst van de mensheid biedt PRP Technologies duurzame oplossingen aan telers.

Al sinds de jaren 70 werpt PRP Technologies zich op als pionier voor het inzetten van biostimulerende middelen voor akkerbouwgewassen en wijst het onophoudelijk op de centrale rol van de bodem voor een goede landbouwproductie.

PRP Technologies heeft altijd gepleit voor het herstel van de vitale functies van de bodem. Met de middelen van PRP kunnen telers op een eenvoudige en efficiëntie manier zorgen voor een duurzaam en productief beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

Onze waardevolle partners