Onze onderneming

PRP Technologies is een Frans bedrijf dat biostimulerende middelen ontwikkelt voor bodems en planten in de landbouw.

Implantations PRP

PRP Technologies kan bogen op 45 jaar ervaring en biedt de Europese en Zuid-Amerikaanse telers een hele reeks producten aan die een hoge productiviteit helpen verzoenen met respect voor het milieu.

De hierbij gebruikte technologieën zijn gepatenteerd en steunen:

  • enerzijds op de natuurlijke werkingsmechanismen van de biologische activiteit van de bodem,
  • en anderzijds op de plantenfysiologie.

PRP Technologies commercialiseert eveneens een hele reeks producten bestemd voor de veeteelt. Deze producten zijn samengebracht onder het merk activ’Z. Ze zijn bedoeld voor het stimuleren van de spijsvertering, de verbetering van de kwaliteit van de dierlijke mest en voor de hygiëne en het comfort van de veestapel.

WAT ZIJN BIOSTIMULERENDE MIDDELEN?

comparatif_biostimulant_agroptim_sunset_temoin

Biostimulerende middelen bevatten stoffen en/of micro-organismen die, wanneer ze worden toegepast op planten of in de rhizosfeer, de natuurlijke processen stimuleren waardoor voedingsstoffen beter en efficiënter worden opgenomen, de weerstand tegen abiotische stress (klimaatstress, chemische stress...) verhoogt en de kwaliteit van de oogst verbetert. (Bron EBIC)

WAARVOOR DIENEN BIOSTIMULERENDE MIDDELEN ?

Comparatif biostimulant explorer - témoin

Biostimulerende middelen spelen een belangrijke rol in de landbouw als voedingssupplement en voor de bescherming van planten. Ze zijn om verschillende redenen belangrijk voor de ontwikkeling van een duurzame landbouw:

Een groeiende bevolking voeden

Biostimulerende middelen dragen hiertoe bij door voor een hogere opbrengst en een betere kwaliteit van de productie te zorgen.

De weerbaarheid van planten tegen abiotische stress verhogen

Extreme temperaturen, onregelmatige neerslag en andere stressfactoren die samenhangen met de klimaatverandering vragen gewassen met een grotere weerbaarheid. Biostimulerende middelen zorgen ervoor dat planten beter tegen abiotische stress kunnen en dat ze beter kunnen herstellen na moeilijke klimatologische episoden.

De voeding van de planten verbeteren

Biostimulerende middelen bevorderen de opname, de  translocatie en het gebruik van de voedingsstoffen door de plant. Op die manier helpen ze ook voorkomen dat de nutriënten uitspoelen en naar nabijgelegen ecosystemen  afstromen. Dit betekent een betere rendabiliteit voor de telers en een beter gebruik van de natuurlijke hulpbronnen die als grondstof dienen voor de gewassen, zoals bijvoorbeeld de fosfaatreserve.

De kwaliteit van de oogst verbeteren

Biostimulerende middelen dragen bij tot een betere kwaliteit van het gewas, zoals het suikergehalte, de kleur, de kiemkracht van de zaden... Een betere kwaliteit betekent meer inkomsten voor de telers, een betere bewaring en een hogere voedingswaarde voor de consumenten.

Een goede bodemkwaliteit behouden

Biostimulerende middelen dragen bij tot het behoud van de bodemkwaliteit door de ontwikkeling van micro-organismen te bevorderen. Een gezonde bodem houdt meer water vast voor de planten en is beter bestand tegen erosie.(Bron EBIC)

 

Daarom dragen de oplossingen van PRP Technologies bij tot de ontwikkeling van betere teeltschema's die het milieu respecteren.