PRP Technologies en Duurzame Landbouw


Bij elk model van landbouw horen nieuwe doelstellingen betreffende bodembeheer.

De uitdaging naar de toekomst zal erin bestaan landbouwers te voorzien van middelen die de productiviteit kan doen stijgen, zonder evenwel het milieu te belasten.

De PRP-technologie voldoet aan deze vereiste om het leven in de bodem en van de plant beter te doen functioneren, wat noodzakelijk is voor een goed presterende en duurzame landbouw.

Zij vervult dus reeds de eisen die gesteld worden aan een duurzame landbouw.