PRP SOL


PRP SOL verbetert de werking van de levende componenten in de grond. Het wordt geleverd in granulaatvorm.

PRP SOL bestaat uit een drager van calcium- en magnesiumcarbonaat en uit de mineralen die eigen zijn aan de PRP technologie. Het geheel wordt gebonden met een plantaardig bindmiddel: lignosulfonaat. De grondstoffen die nodig zijn voor het MIP procédé, zoals natrium, ijzer, zink, boor… , worden geselecteerd en geformuleerd volgens specifieke eisen (verhouding tussen de elementen, mate van oxidatie-reductie, Sourcing…). De formulatie is exclusief ontwikkeld door PRP Technologies.

De minerale bestanddelen, die bijzonder oplosbaar zijn, verdelen zich snel in de bodemoplossing en passen de omgevingsfactoren aan waarin de micro-organismen zich ontwikkelen. Deze stimulering van de microflora heeft een invloed op het geheel van de vitale bodemfuncties, verbetert de bodemvruchtbaarheid en levert een positieve bijdrage in de ontwikkeling van de gewassen. Dankzij een dichtervertakt wortelgestel krijgt de plant toegang tot een aanzienlijk groter volume aan grond, die bovendien ook biologisch actiever is.

PRP SOL is bijzonder eenvoudig in gebruik, ongeacht de teelten en rotaties. Zijn werking verbetert aanzienlijk de kwaliteit van de grond en vergroot de kansen op succes voor de landbouwer.

 

PRP SOL HELPT MEE IN DE BESTRIJDING VAN DE ACHTERUITGANG VAN DE BODEMKWALITEIT

FYSISCH CHEMISCH BIOLOGISCH
Erosie Verzuring Daling van het humusgehalte
Verdichting Blokkering van voedingselementen Achteruitgang van de biologische activiteit
Verstikking Uitspoeling Afname van de biodiversiteit

Methoden / Voordelen